Image Alt

SAB ət və ət məhsullarının SWOT analizinin aparılması

4444
Açıqlama

2016 cı ildə 6 aylıq Zəhmət Ruzi MMC ilə bağlanan müqaviləyə əsasən SAB markalı ət və ət məhsullarının SWOT analizinin aparılması, Satış və Marketinq strategiyasının hazırlanması lahiyyəsi!

1
Müştəri

"Zəhmət-Ruzi" MMC