Skip links

Crystal Group of Companies ASCMarketinq və Strategiya

Crystal Group of Companies ilə bağlanan müqaviləyə əsasən şirkət daxilində Kommersiya və biznesin inkişafı departamentinin yenidən qurulması layihəsi.
Layihəyə əsasən:
∞ Departamentin əsasnaməsinin hazırlanması
∞ Tender şöbəsinin qurulması (Crystal Ticarət)
∞ Mebel istehsalının qurulması
∞ Beton zavodun satış sisteminin qurulması
∞ Yeni İnvestitsiya planının yazılması və tətbiqi ( Streç HOOD məhsili idxalı, Akkord, Norm tenderləri üçün)
∞ Daxili tələbat üçün nümayəndəliklərin alınması (Avtomobil yağlarının distribitorluğunun alınması və idxalı) ∞ Yeni biznes sektorunun formalaşdırılması ( Crystal Avtomatika)
∞ Crystal Pen satış sisteminin qurulması ( 7 bina üçün satış)

Sahə

Biznesin inkişafı

Müştəri

Crystal Group ASC