Skip links

Crystal MebelMarketinq və Strategiya

'Crystal Group' ASC ilə bağlanan müqaviləyə əsasən AZİTAL Mebel zavodunun yenidən işə salınması layihəsi həyata keçirilmişdir.
Müqaviləsinə əsasən aşağıdakı xidmətlər göstərilmişdir:
∞ İstehsal sahəsi və avadanlıqların analizi
∞ Biznes plan və istehsal strategiyasının yazılmasıa
∞ İşçi bazasının yığılması və sistemin qurulması
∞ Marketinq strategiyasının yazılması və tətbiqi
∞ Satış sisteminin qurulması və xidmətin təşkili

Sahə

Mebel

Müştəri

Crystal Group ASC