Skip links

Influncer marketing nədir?

Influencer Marketing; günümüzdə sosial media platformalırına sistifadə olunan yeni satış strategiyasıdır. Bəs nədir bu “Influncer marketing” Necə edilir?

Influluncer marketinq hal hazırda bir çox şirkətlərin məhsullarını tanıtmaq üçün istifadə etdiyi yeni tanıtım stategiyasıdır. İnfluncer adlanan şəxslər sosial mediada özünə məxsus hədəf kütləsi olan şəxslərdir, şirkətlər “Influencer”lər ilə razılaşaraq məhsulun tanıtımını həmin şəxsə həvalə edir.  

Improve your communication and skills

Şirkətlərin  “Influencer Marketing” müddətində diqqət verdikləri bir sıra əsas məsələ vardır. Bunlardan ən vacibi  razılıq əldə olunan influncer-in məhsul ilə bir başa əlaqəsinin olmasıdır. Əməkdaşlıq olunan influncerin məhsulu istifadə edərək tanıtım etməsi şirkətlər üçün önəmlidir. Digər önəmli məsələ isə influncerin hədəf kütləsidir.