Skip links

AMEA YTPMarketinq və Strategiya

AMEA Yüksək texnalogiyalar parkı ilə bağlanan müqaviləyə əsasən şirkətimiz rezident şirkətlərin bizneslərinin inkişafı üçün konsultasiya vermişdir. Bu razılaşmaya əsasən rezident Sənaye yağı istehsalçısı, texnoloji labaratoriya və Hərbi təyinatlı məhsulların dünya bazarına çıxarılması nəzərdə tutulmuşdu. Yerli bazarda bazar payının artırılması ilə yanaşı yeni məhsulların inkişafına dəstək olan şirkətimiz yeni rezidentlərin cəlbinədə dəstək olmuşdur. Yeni elektronika məhsullarının istehsalının qurulması və avtomatlaşdırma üzərinə işlər görüb dünyaya Made in Azerbaijan markası ilə məhsul satışına biznesplanlar hazırlanmış və rəhbərliyə təqdim edilmişdir. Əməkdaşlıq etdiyimiz şirkətlərin uğurlu olması ölkəmizin gələcəyi üçün çox mühümdür.

Sahə

Ağıllı qurğuların istehsalı, Sənaye və Avtomobil yağları, Hərbi təyinatlı məhsullar

Müştəri

AMEA YTP